FFVPRO

En komplett prosjekteringsløsning.

Som Godkjent Våtromsbedrift får du tilgang til til løsningen FFVPRO. Løsningen er et samarbeid mellom Byggeveiledning og Fagrådet for våtrom, og veileder deg igjennom alle krav i prosjektering og utførelsesfasen. Riktig planlegging og god kommunikasjon er det viktigste for å lykkes med et våtromsprosjekt.
Med løsningen blir du veiledet igjennom en mengde spørsmål og svar fra Byggebransjens våtromsnorm.

Som til slutt gir deg et komplett prosjekteringsunderlag i henhold til BVN og TEK 17.

Hele 33 paragrafer må oppfylles

Ved å bruke løsningen kvalitetssikrer du at våtrommet oppfyller alle krav med løsninger fra Byggebransjens våtromsnorm. Det deltar gjerne 5 faggrupper og kanskje 5-10 forskjellige håndverkere i et våtromsprosjekt, og da er riktig planlegging og kommunikasjon utrolig viktig. I Teknisk forskrift blir man styrt av hele 33§ når man bygger et våtrom.

01

Når du har svart på alle spørsmålene i løsningen, gir du enkelt tilgang til de involverte. De utførende laster ned appen FFVPRO på telefonen og får tilgang til alle beskrivelser og valgte løsninger. Beskrivelsene er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk.


02

I appen får de utførende korrekte beskrivelser på hvordan det skal bygges. Den utførende bygger som beskrevet og dokumenterer direkte i de vedlagte sjekklistene for hvert punkt


03

Kommunikasjon er det viktigste i hvert byggeprosjekt. Igjennom vår App kommuniserer alle involverte på et sted, samt laster opp bildedokumentasjon rett i løsningen slik at alle har oversikt til en hver tid.